dizajnuara për ti bërë ballë edhe kushteve
ekstreme motit, ulëset plastike prodhuara nga
Pista-Ekoplast ofrojnë komoditet të lartë për shikuesit dhe
sportistët. Këto ulëse janë të pajisura me sistem të
bashkimit me vida të cilat mund të kapen në dru, beton
ose metal.
Ky sistem, pervec që mundëson zëvendësim të lehtë dhe
të shpejtë ne raste të demtimit, ajo gjithashtu është e
dizajnuar për ta pamundësuar huliganizimin.
Me një variacion të gjerë të ngjyrave në dispozicion, këto
ulëse sigurisht që do t’i plotësojnë ngjyrat e ekipit tuaj.