Ne prodhojmë tre lloje të arkave nga materiale cilësore
PVC dhe me standardet më të larta të cilat janë të
dizajnuara mënyrë ergonomike për ju lejuar
manovrim të lehtë përgjatë përdorimit të tyre.
Të dsiponueshme në shumë ngjyra, të gjitha arkat tona
janë të pajisura me dhëmbëzorë që mundesojnë rradhitje
sipër njëra tjeterës dhe që sigurojnë transport efikas të
produkteve, kështu duke ofruar mbrojtje maksimale të
produktit dhe kushte optimale për magazimin.
Struktura unike e arkave i bën ato të jenë shumë të
qëndrueshme dhe të lehta në të njëjtën kohë.